Informacja z otwarcia ofert w ramach zadania: „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie””

Informacja z otwarcia ofert w ramach zadania:  „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie””

Radziejów, dnia 24.11.2021r. RDK.8.2021 Informacja z otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  11 września 2019r (tj. Dz. U. z 2020r., poz.2275

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP na „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie””

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP Działając na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.) –