Radziejów, dnia 24.11.2021r.

RDK.8.2021

Informacja z otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  11 września 2019r (tj. Dz. U. z 2020r., poz.2275 ze zm.).

  1. „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie””
  2. Data i godzina otwarcia ofert : 24 listopada 2021 r. godz. 10:15.
  3. Informacja dotycząca złożonych ofert:
Numer ofertyNazwa firmy, adresCena brutto w złTermin wykonania zamówieniaWarunki płatnościOkres gwarancji
1.AVL-PRO sp. z o.o., ul. Matuszewska 20/131, 03-876 Warszawa169.249,23Zgodny z SIWZZgodny z SIWZ36 miesięcy
2Bemix Media Łukasz Bem, ul. Krakowska 52/2, 41-808 Zabrze140.460,00Zgodny z SIWZZgodny z SIWZ26 miesięcy
313p Sp z o.o., Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław149.854,59Zgodny z SIWZZgodny z SIWZ36 miesięcy
4MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno143.800,00Zgodny z SIWZZgodny z SIWZBrak informacji. Wykonawca nie podał na jaki okres udziela gwarancji.

Z poważaniem

Paweł Śrubas

Informacja z otwarcia ofert w ramach zadania: „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie””