Radziejowski Dom Kultury we współpracy ze Związkiem Strzeleckim “Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie zapraszają młodzież w wieku od 10 do 15 lat do kółka strzeleckiego. Tematyka zajęć: wprowadzenie w tematykę strzelectwa sportowego, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, kształtowanie prawidłowych postaw strzeleckich, wyrobienie poprawnych nawyków strzeleckich, doskonalenie płynnej pracy z karabinkiem, trening strzałowy pneumatyczny, trening bezstrzałowy.

Zapraszamy do zapisów!

UWAGA – zajęcia aktualnie zawieszone