Dyrektor Radziejowskiego Domu Kultury na podstawie art. 275 pkt 1 (ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm), znak sprawy RDK.8.2021 ogłasza na udzielenie zamówienia publicznego: „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie””.

Poniżej linki do ogłoszenia zamówienia publicznego, który jest wynikiem podpisanej umowy pomiędzy RDK a Narodowym Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania: „NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie”.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej RDK pod adresem:

http://dkradziejow.i-sisco.pl/zamowienia,20_2021-11_13

oraz ogłoszenie zamieszczone na platformie zakupowej pod poniższym linkiem:

https://radziejowskidomkultury.logintrade.net/zapytania_email,65073,5b4c3b7066609312f67dac444107c1a2.html

Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury dofinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” .

Ogłoszenie o zamówieniu: „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie””