Na tę chwilę czekaliśmy aż 10 miesięcy!* (*od momentu złożenia wniosku).


Na zdjęciu, dyrektor RDK Paweł Śrubas podpisuje umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do sali konferencyjno – widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury”.
Kwota jaką otrzymana RDK w ramach dofinansowania to: 175 tysięcy 426 złotych!
Już niedługo poinformujemy o szczegółach kolejnego etapu inwestycji w RDK.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury” mająca na celu zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

175 tysięcy 426 zł dla RDK!