Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa placu za RDK wraz z modernizacją schodów z przeznaczeniem na budowę Plenerowej Sceny Letniej” (II etap).

Szczegóły zamówienia dostępne są pod poniższym linkiem:

https://radziejowskidomkultury.logintrade.net/zapytania_email,151183,7ec82bf57c7c5c1a016aeb9813e0a62f.html

a także zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Radziejowskiego Domu Kultury pod poniższym linkiem:

http://dkradziejow.i-sisco.pl/zamowienia,20_2023-12_17

 • Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu za Radziejowskim Domem Kultury wraz z przebudową schodów zewnętrznych z przeznaczeniem na budowę plenerowej sceny letniej, na działce nr ewid. 168/1, położonej w mieście Radziejów przy ulicy Objezdnej, a w szczególności:

1.1.W ramach wykonania przebudowy istniejących schodów zewnętrznych należy wykonać:

 • rozbiórkę istniejących schodów,
 • – fundamenty,
 • – ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,
 • – ściany powyżej gruntu – dwuwarstwowe,
 • – izolację pionową ściany podłużnej budynku z folii kubełkowej,
 • – płaszczyznę ruchu schodów z betonowej kostki brukowej na zaprojektowanej podbudowie
 • – balustrady i pochwyty,
 • – instalację elektryczną,
 • – inne prace zgodnie z częścią rysunkową i opisem projektu.

1.2. W ramach wykonania placu utwardzonego należy wykonać:

 • – rozbiórkę istniejącego utwardzenia,
 • – wykorytowanie,
 • – podbudowę pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,
 • – nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,
 • – donice murowane z cegły pełnej,
 • – instalację elektryczną.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 7 – Dokumentacja projektowa, Załącznik nr 8- STWiORB, Załącznik nr 9 -Przedmiar robót, Załącznik nr 10 – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia).

Realizacja ww. zadania jest możliwa dzięki: „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane