Ogłoszenie o zamówieniu: „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury”.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury”.

Dyrektor Radziejowskiego Domu Kultury na podstawie art. 275 pkt 1 (ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm), znak sprawy RDK.6.2021 ogłasza na udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizację pomieszczeń oraz zakup