24 listopada 2023r (piątek) w Radziejowskim Domu Kultury po raz 45 odbędzie się „Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego”.

Dzieci i młodzież występować będą w trzech kategoriach:

– kategoria szkół podstawowych klasy IV – VI

– kategoria szkół podstawowych klasy VII – VII

– kategoria szkół ponadpodstawowych

Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki lub fragment prozy Franciszka Becińskiego i jeden utwór poetycki lub fragment prozy z literatury traktującej o naszym regionie, bądź też będący autorstwa poety i pisarza kujawskiego (innego niż Franciszek Beciński). Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 7 minut.

Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać prezentacje według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja wybranych tekstów, kultura żywego słowa, oddziaływanie na odbiorcę, ogólny wyraz artystyczny.

Serdecznie zapraszamy.

45. Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego”.