W dniach od 3 lipca do 14 lipca w siedzibie RDK będą prowadzone warsztaty z zakresu filmu i fotografii, a w tym edycji i montażu video. Zajęcia są skierowane do osób zamieszkujących na terenie miasta Radziejów w wieku 10- 70 lat. Ww. warsztaty są możliwe dzięki pomysłowi i projektowi RDK, który został zaakceptowany przez LGD pod nazwą: „Kino bliżej nas”.

Zajęcia są prowadzone w ramach Centrum Aktywności Lokalnej realizowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” realizującej projekt Aktywni i zintegrowani w powiecie radziejowskim.

Nabór na warsztaty w ramach Centrum Aktywności Lokalnej