Radziejowski Dom Kultury we współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizował projekt pn: „Sieć na Kulturę”.

Głównym celem projektu było przeszkolenie kadry RDK w zakresie kompetencji cyfrowych, a następnie pracownicy RDK szkolili dzieci i młodzież z dwóch tematyk, a mianowicie:

– projektowanie i realizacja serwisów internetowych i gier mobilnych

oraz

– dziennikarstwo online

Łącznie w projekcie wzięło udział 20 uczestników w terenu miasta i gminy Radziejów, gdzie przez kilka tygodni podnosili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia gier mobilnych oraz tworzenia stron internetowych.

Radziejowski Dom Kultury w ramach tego projektu otrzymał także 3 tablety oraz 3 laptopy, które już służą w bieżącej działalności RDK.

RDK w „Sieci na Kulturę”