Kontynuujemy rozwój infrastrukturalny RDK. Umowa jaką Radziejowski Dom Kultury podpisał z firmą DEKSTALBUD Daniel Kwaśniewski, ul. Metalowa 16, 87-800 Włocławek opiewa na kwotę: 282 tysiące 900 złotych! Pierwsze prace remontowe rozpoczną się już w lipcu tego roku.

Roboty budowlane obejmą m.in:

1. Modernizację pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Radziejowskim Domu Kultury, a w szczególności:
a) odnowienie istniejących ścian i sufitów;
b) wykonanie nowych posadzek gresowych oraz podłóg z paneli podłogowych
c) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej;d) wymianę parapetów wewnętrznych;
e) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i wykonanie nowych instalacji elektrycznych;
f) demontaż istniejącego pojemnościowego podgrzewacza wody i montaż nowego przepływowego;
g) przebudowa istniejącej instalacji c.o.;
h) wymiana istniejącego klimatyzatora kasetonowego oraz jednostki zewnętrznej;
i) montaż żaluzji pionowych;
j) wykonanie instalacji oraz montaż monitoringu wizyjnego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury” mająca na celu zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kolejna umowa podpisana!