Radziejowski Dom Kultury informuje, iż w wyniku zamówienia publicznego, podpisał umowę z BLOND”S PROMOTION WOJCIECH BLOND , ul. Rafaela 5, 03-604 Warszawa na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do sali widowiskowo – Konferencyjnej RDK, a w szczególności:

-foteli wraz ze strapontentami

– kurtyn, kulis i lambrekinów,

– trawersów,- reflektorów z uchwytami,

– ekranu do projekcji przedniej, elektrycznego, chowanego w kasecie.

Wartość zamówienia wynosi: 229 tysięcy 948,50 złotych brutto.Termin wykonania określono na: do 26 listopada 2021 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury” mająca na celu zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowa na wyposażenie sali RDK podpisana