Działając na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.) – dalej zwanej „Ustawą” unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1, znak sprawy RDK.2.2021 na: ”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury””.

Uzasadnienie
Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.), ponieważ w ramach niniejszego postępowania została złożona jedna oferta, która podlegała odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, iż:

Działając na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.) – dalej zwanej „Ustawą” unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1, znak sprawy RDK.1.2021 na: „Modernizację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury”.


Uzasadnienie
Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Paweł Śrubas – Dyrektor Radziejowskiego Domu Kultury

Wszelkie informacje dostępne są w Biuletynie Zamówień Publicznych Radziejowskiego Domu Kultury oraz na Platformie Zakupowej RDK:

http://dkradziejow.i-sisco.pl/

https://radziejowskidomkultury.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Informacja o unieważnieniu dwóch postępowań prowadzonych na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP