Niestety – siła wyższa…
Decyzją Prezesa Rady Ministrów instytucje kultury, w tym także domy kultury zostaną czasowo zamknięte od 7 listopada (sobota) do 29 listopada włącznie (niedziela).
W związku z powyższym, prowadzone w nich zajęcia indywidualne oraz grupowe pozostają czasowo zawieszone.
Trzymajmy się…

Czasowe zawieszenie zajęć