Makrofotografia 30.07.2019

Uczestnicy zajęć z RDK zapoznali się z makrofotografią. Jest to rodzaj fotografii, w której fotografowany obiekt zostaje odwzorowany w naturalnych rozmiarach lub jest nieznacznie powiększony.